Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. gegužės 28 d.
Paskelbta: 2017-05-27 23:07:04

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Bažnyčioje yra plakatų, pristatančių parapijos jaunimo grupės veiklą - kviečiame susipažinti. Taip pat šventoriuje vyksta jaunimo darbelių mugė, skirta paremti parapijos jaunimo grupės kelionę į Taizė brolių bendruomenę Prancūzijoje. Kviečiame dalyvauti.

2. Pirmadienį 10.00 val. šv. Mišios už Želmenėlių mokyklą darželį.

3. Trečiadienį Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą. Vakare užbaigsime gegužės mėnesį skirtą Mergelės Marijos garbei giedodami Jos litaniją. Tesuteikia Viešpats gausių malonių maldininkams kas vakarą dalyvavusiems gegužinėse pamaldose, o kaimų bendruomenėms susitinkančioms maldai prie kryžių.

4. Ketvirtadienį minimas šv. Justinas, kankinys. Penktadienį papildomos pamaldos – 9.30 val. Melsimės aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį. Po votyvos šv. Mišių adoracija. Šeštadienį taip pat 9.30 val. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

5. Taip pat šeštadienį laukiant Sekminių, mūsų bažnyčioje 20.00 val. prasidės vigilija. Šiose pamaldose budėsime apmąstydami šv. Rašto skaitinius, atnaujinsime krikšto pažadus, dalyvausime bendruomenės užtarimo maldoje, prašant kiekvienam asmeniškai reikiamų Dievo malonių ir sveikatos. Kviečiame dalyvauti.

6. Ateinantį sekmadienį, švęsime Sekmines. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija. Taip pat ateinantį sekmadienį 16.30 val. sakralinės muzikos koncertas. Giedos Klaipėdos berniukų choras „Gintarėlis“.

7. Sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

8. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC 

aukštyn