Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. birželio 11 d.
Paskelbta: 2017-06-10 20:52:17

 

1. Šiandien mūsų bažnyčioje – šv. Antano atlaidai.

2. Šio sekmadienio rinkliavos skiriamos Vilkaviškio vyskupijos reikmėms.

3. Rytoj, pirmadienį, 12.00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 10.15 val. konferencija-Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas parapijos salėje, 11.00 val. pasivedimo malda, 11.30 val. rožinis.

4. Antradienį minimas šv. Antanas Paduvietis, Vilkaviškio vyskupijos globėjas.

5. Penktadienį, birželio 16 d., 12.00 val. šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų intencijomis.

6. Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija iki šv. Vincento bažnyčios.

7. Organizuojama išvyka birželio 25 d. 10 val. nuo Bazilikos į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – Iškilmes Vilniuje. Šiandien užsirašyti galima pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios, šiokiadieniais – Diemedyje.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn