Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. birželio 18 d.
Paskelbta: 2017-06-17 23:08:19

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija iki šv. Vincento bažnyčios. Kviečiame dalyvauti.

2. Antradienį 19.00 val. vyks religinės muzikos koncertas, kuriame išgirsime valstybinį chorą “Vilnius” ir valstybinį pučiamųjų instrumentų orkestrą “Trimitas”.

3. Trečiadienį minimas šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis. Dėkojame visiems, kurie prižiūri šv. Aloyzo koplytėlę ties Marijampolės riba Prienų kelyje.

4. Penktadienį – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Papildomos pamaldos – 12.00 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, per Švč. Jėzaus Širdies šventę viešai kalbančiam maldą „Gerasis Jėzau“.

5. Birželio 24 d., šeštadienį, – šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Papildomos pamaldos – 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius varduvininkus.

6. Organizuojama išvyka birželio 25 d. 10 val. nuo Bazilikos į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – Iškilmes Vilniuje. Šiandien užsirašyti galima pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios, šiokiadieniais – Diemedyje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn