Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. liepos 2 d.
Paskelbta: 2017-07-01 20:19:56

 

1. Visos šio sekmadienio rinkliavos skiriamos taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

2. Ketvirtadienį minėsime Mindaugo karūnavimo, Valstybės dieną, 12.00 val. melsimės už Lietuvos valstybę.

3. Penktadienį 9.30 val. šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

4. Liepos 6-9 dienomis organizuojama šeimų stovykla prie Dusios ežero. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

5. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 9-16 d. Nuo penktadienio po 7.30 val. šv. Mišių meldžiamės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius.

6. Antradienį, liepos 4 d., 10 val. organizuojama talka. Kviečiame padėti valyti ir puošti bažnyčios interjerą. Trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 val. kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar kitų žalumynų šakelių.

7. Ateinantį sekmadienį – pirmoji atlaidų diena. Po sumos šv. Mišių naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimas. Po pamaldų vienuolyno kieme agapė – suneštinės vaišės.

8. Pagrindinę atlaidų dieną, liepos 16, 11.00 val. šv. Mišių nebus. Po votyvos šv. Mišių kviečiame pasiklausyti katechezės. Pagrindinės iškilmių šv. Mišios – 12.00 val.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

aukštyn