Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Sekmadienį, liepos 16 d., septintą atlaidų dieną, PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO BEATIFIKACIJAI 30!
Paskelbta: 2017-07-15 22:43:43

 

Rytoj Marijampolėje pagrindinė atlaidų diena - Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-metis. Švenčiame nuostabaus įvykio Lietuvos istorijoje ir mūsų tautos tikėjimo kelionėje jubiliejinę sukaktį. Skirtingai nei ką tik įvykusi pal. Teofiliaus beatifikacija, Jurgio Matulaičio paskelbimas palaimintuoju dėl Sovietinio režimo negalėjo įvykti Lietuvoje. 1987 m. birželio 28 d. Jurgį Matulaitį palaimintuoju paskelbė šv. Jonas Paulius II Romoje, šv. Petro bazilikoje, dalyvaujant vos 17-os piligrimų iš Lietuvos grupelei, paskendusiai Lietuvių, susirinkusių iš laisvojo pasaulio, miniose. Marijampolėje didžiulės padėkos iškilmės, sutraukusios tuo metu neregėtą daugiau nei 40000 maldininkų minią, įvyko pora savaičių vėliau, liepos 12 d., kai buvusieji Romoje ir tiesiogiai išgyvenusieji beatifikacijos momentą piligrimai grįžo į Lietuvą. Rytoj, praėjus lygiai 30-čiai metų, galėsime tapti šių įvykių liudytojais: 11.00 katechezėje Marijampolės bazilikoje girdėsime Šv. Joną Paulių II. Audio įrašo pagalba dalyvausime audiencijoje beatifikacijos išvakarėse, drauge su visais Romoje tomis 1987-ųjų dienomis buvusiais Lietuviais piligrimais ir, žinoma, pačiame beatifikacijos momente. 11.30 val. šv. Rožinio maldoje dėkosime Viešpačiui už Palaimintąjį Jurgį, kurį anuomet šv. Popiežius Jonas Paulius II pavadino „ypatinga dovana Lietuvių tautai ir Bažnyčiai“. 12.00 Šv. Mišioms vadovaus Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, koncelebruos daugelis Lietuvos vyskupų, taip pat svečias iš Latvijos J. E. Viktors Stulpins, Liepojos vyskupas, tėvas Joe Roesch MIC, Marijonų vienuolijos vice-generolas bei tėvas Tomasz Nowaczek MIC, Marijonų vienuolijos Lenkijos provincijos vyresnysis.
Po Šv. Mišių – iškilminga Eucharistinė procesija, kurioje, kaip ir šio vakaro vigilijos Žiburių procesijoje, bus nešama Pal. Jurgio ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vėliava, pasiūta ruošiantis Jurgio Matulaičio beatifikacijai ir pirmą kartą procesijoje nešta 1987 liepos 12 d., švenčiant padėkos už beatifikaciją iškilmę čia, Marijampolėje. Tą kartą maldininkų minios (daugiau nei 40000) buvo užtvindžiusios ne tik baziliką, šventorių, bet ir visas aplinkines gatves. Ir tai – tuomet, kai žiniasklaida apie šį įvykį neskelbė. Kai anapus parko, automobilių stovėjimo aikštelėje, budėjo kelios gaisrinės mašinos, paruoštos miniai išsklaidyti. Tądien Lietuvos tikintieji priėmė Dievo dovaną su tiktu džiaugsmu ir dėkingumu, tikėjimu ir pasitikėjimu. Su tokiu pat džiaugsmu, entuziazmu, drąsa, tikėjimu ir pasitikėjimu dėkokime už ją ir rytoj, iš visų Lietuvos kampelių susirinkę į Marijampolę! Tik tuomet, kai mes tikrai priimsime savo tautiečius palaimintuosius, dėkosime už juos Viešpačiui, stengsimės sekti jų pavyzdžiu, su pasitikėjimu melsime jų užtarimo, jie galės būti paskelbti šventaisiais.

 

Viktorija Plečkaitytė MVS

 

aukštyn