Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. rugpjūčio 13 d.
Paskelbta: 2017-08-12 23:10:58

 

1. Rytoj Bažnyčia mini šv. Maksimilijoną Mariją Kolbę, kunigą, kankinį.

2. Antradienį, rugpjūčio 15 d., Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai, vaistažolės, gėlės. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

3. Rugpjūčio 16 d., trečiadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

4. Jau yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Užsisakiusius ar susidomėjusius prašome atsiimti raštinėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn