Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. rugpjūčio 20 d.
Paskelbta: 2017-08-19 21:11:38

 

1. Trečiadienį, rugpjūčio 23 d., Juodojo kaspino dienos proga, 12 val. melsimės už laisvės kovose žuvusius tautiečius.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės:
• pirmadienį – šv. Pijų X, popiežių;
• antradienį – Švč. Mergelę Mariją Karalienę;
• ketvirtadienį – šv. Baltramiejų apaštalą.

3. Penktadienį 12.00 val. šv. Mišias už vyskupijos katechetus aukos J. E. vysk. R. Norvila.

4. Ateinantį sekmadienį 16.30 val. Vargonų muzikos koncertas iš ciklo „Instrumentų karalius kviečia“. Vargonuos Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurso laureatės, giedos Povilas Padleckis.

5. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos mūsų bažnyčios pal. J. Matulaičio koplyčios ir altoriaus restauracijos darbams. Dėkojame už Jūsų aukas, teatlygina Jums Viešpats.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn