Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. rugpjūčio 27 d.
Paskelbta: 2017-08-26 21:27:08

 

1. Šiandien 16.30 val. Vargonų muzikos koncertas iš ciklo „Instrumentų karalius kviečia“. Vargonuos Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurso laureatės, giedos Povilas Padleckis.

2. Rytoj minimas šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas, antradienį Bažnyčia mini šv. Jono Krikštytojo nukankinimą.

3. Rugsėjo 1 d., penktadienį, 9.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

4. Taip pat penktadienį šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį aukotojų intencijomis ir už bažnyčios geradarius 10.00 val. (pusė valandos vėliau nei įprasta dėl moksleivių pamaldų). Po Mišių – adoracija.

5. Šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Ateinantį sekmadienį Marijampolės Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai 10.30 val. kviečiami į susirinkimą parapijos salėje.

7. Šio sekmadienio rinkliavos skiriamos mūsų bažnyčios pal. J. Matulaičio koplyčios ir altoriaus restauracijos darbams. Dėkojame už Jūsų aukas, teatlygina Jums Viešpats.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn