Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. rugsėjo 3 d.
Paskelbta: 2017-09-02 21:16:16

 

1. Penktadienį, rugsėjo 8 d., Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

2. Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d. Marijampolės vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdis rugsėjo 7 d., ketvirtadienį, organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

3. Kito sekmadienio šv. Mišių rinkliava skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Carito“ reikmėms. Nuoširdus ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimo ir globos.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn