Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. rugsėjo 24 d.
Paskelbta: 2017-09-23 22:24:00

 

1. Šiandien keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Meldžiamės už visus keliaujančius, taip pat ir transporto priemonių vairuotojus, už žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: trečiadienį – šv. Vincentą Paulietį, kunigą, penktadienį – šv. arkangelus Mykolą, Gabrielių, Rapolą, šeštadienį – šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

3. Mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus švęsime kitą sekmadienį, spalio 1 d. Po sumos – eucharistinė padėkos procesija.

4. Kitą sekmadienį prasideda vaikų katechezė. Į moksleivių Mišias sugužės gausus būrys vaikų ir tėvelių, kurie dar nepratę lankyti bažnyčios, todėl jiems reiks visų mūsų pagalbos, maldos ir kantrybės.

5. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir norintiems išmokti melstis Rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus bažnyčioje pirmadienį, spalio 2 d., 16.45 val. Vaikai, išmokę Rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

6. Prieš palaiminimą išgirsime kvietimą į Alfa kursus.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn