Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. spalio 15 d.
Paskelbta: 2017-10-14 21:45:33

 

1. Šis sekmadienis yra misijų sekmadienis. Rinkliavos skiriamos katalikiškų misijų veiklai paremti.

2. Ateinančią savaitę: pirmadienį, spalio 16 d., 12.00 val. melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis, antradienį minimas šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys; trečiadienį – šv. Lukas, Evangelistas.

3. Ateinantį sekmadienį sumos šv. Mišiose giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos parapijos choras.

4. Artėja Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima bus paaukoti kitą sekmadienį.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn