Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. balandžio 22 d.
Paskelbta: 2018-04-21 20:40:26

 

1. Šiandien – Gerojo Ganytojo sekmadienis. Šia proga meldžiamės už dvasinius pašaukimus. Jaunuolius norinčius stoti į kunigų seminariją kviečiame į Kauno kunigų seminarijos atvirų durų dieną. Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į kleboną.

2. Taip pat šiandien po Sumos Šv. Mišių Pranciškonai pasauliečiai kviečia pasimelsti prie Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos ypač prašant malonės ir užtarimo ligoniams.

3. Rytoj Bažnyčia mini šv. Jurgį, kankinį, Marijampolės globėją, antrąjį Lietuvos globėją, papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.

4. Antradienį, Bažnyčia mini šv. Adalbertą (Vaitiekų), vienuolį, kankinį, trečiadienį – šv. Morkų, evangelistą.

5. Ateinantis sekmadienis yra Gyvybės diena. Melsimės, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo prasidėjimo momento iki natūralios pabaigos.

6. Artėja Motinos diena. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

7. Dėkojame visiems, kas jau parapijai skyrė 2 proc. valstybei su-mokėto mokesčio. Primename, kad tai dar galima padaryti iki gegužės 1 d.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn