Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gegužės 13 d.
Paskelbta: 2018-05-12 21:31:37

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Šventoriuje vyksta jaunimo akcija, skirta paremti parapijos jaunimo grupės kelionę į Zakopanę.

2. Taip pat šiandien, 17.00 val., festivalio „Džiūgaukim Aleliuja“ rengėjai kviečia į sakralinės muzikos koncertą. Mūsų bažnyčioje giedos jungtinis choras, gros pučiamųjų orkestras. Smulkesnė in-formacija skelbimų lentoje.

3. Rytoj, pirmadienį, minimas šv. Motiejus, apaštalas.

4. Trečiadienį 12.00 val. šv. Mišios į Aušros Vartų Gailestingumo Motiną.

5. Ateinantį šeštadienį, gegužės 19 d., Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Pradžia 14.00 val. Programoje: šv. Mišios, vėliau numatomas koncertas, agapė. Į šventę 13.10 val. veš autobusai nuo bazilikos ir nuo parduotuvės „IKI“ Mokoluose, autobusai taip pat sustos Degučiuose prie „IKI“ parduotuvės bei Mokoluose stotelėje prie tilto.

6. Taip pat šeštadienį laukiant Sekminių, mūsų bažnyčioje 20.00 val. prasidės vigilija. Šiose pamaldose budėsime apmąstydami šv. Rašto skaitinius, atnaujinsime krikšto pažadus, dalyvausime bendruo-menės užtarimo maldoje, prašant kiekvienam asmeniškai reikiamų Dievo malonių ir sveikatos. Kviečiame dalyvauti.

7. Ateinantį sekmadienį, švęsime Sekmines. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija.

8. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo "Tyli aistra'. Bus rodomas filmas "Selestė" apie prancūzų rašytoją Marcelį Prustą. Seanso pradžia ateinantį sekmadienį 18.00 val. parapijos salėje.

9. Artėja Tėvo diena, šiais metais ją švęsime birželio 3 dieną. Nuo at-einančio sekmadienio bus galima paaukoti šv. Mišioms Tėvo die-nos oktavai.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn