Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gegužės 20 d.
Paskelbta: 2018-05-19 21:28:03

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai.

2. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo "Tyli aistra'. Bus rodomas filmas "Selestė" apie prancūzų rašytoją Marcelį Prustą. Seanso pradžia šiandien 18.00 val. parapijos salėje.

3. Ateinantį trečiadienį papildomos pamaldos 12.00 val. Giedos Marijampolės savivaldybės sakralinės ir chorinės muzikos vaikų festivalio „Vaikystės spalvos“ dalyviai.

4. Ateinantį ketvirtadienį Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė; šeštadienį minimas šv. Piypas Neris, kunigas.

5. Artėja Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn