Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gegužės 27 d.
Paskelbta: 2018-05-26 23:15:39

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę.

2. Trečiadienį 10.00 val. šv. Mišios už Želmenėlių mokyklą darželį., o ketvirtadienį taip pat 10.00 val. už Jono Totoraičio mokyklos bendruomenę.

3. Ketvirtadienį Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą. Vakare užbaigsime gegužės mėnesį skirtą Mergelės Marijos garbei giedodami Jos litaniją. Tesuteikia Viešpats gausių malonių maldininkams kas vakarą dalyvavusiems gegužinėse pamaldose, o kaimų bendruomenėms susitinkančioms maldai prie kryžių.

4. Penktadienį minimas šv. Justinas, kankinys, papildomos pamaldos – 9.30 val. Melsimės aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį. Po votyvos šv. Mišių adoracija. Šeštadienį taip pat 9.30 val. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

5. Sekmadienį – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

6. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos popiežiaus vizito Lietuvoje išlaidoms.

7. Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias vyks devintinių procesija iki šv. Vincento bažnyčios.

8. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn