Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. birželio 10 d.
Paskelbta: 2018-06-12 18:30:30

 

1. Šiandien mūsų bažnyčioje – šv. Antano atlaidai.

2. Rytoj minimas šv. apaštalas Barnabas.

3. Antradienį, 12.00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 10.15 val. konferencija, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas parapijos salėje, 11.00 val. pasivedimo malda, 11.30 val. rožinis.

4. Trečiadienį minimas šv. Antanas Paduvietis, Vilkaviškio vyskupijos globėjas, ketvirtadienį – pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys.

5. Taip pat ketvirtadienį, birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena , papildomos pamaldos už tremtinius 18.00 val.

6. Šeštadienį, birželio 16 d., 12.00 val. šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų intencijomis.

7. Anoniminių Alkoholikų grupė "Tikslas" kviečia į susirinkimus. Kviečiami visi, kam aktuali alkoholizmo problema ir jos, AA siūlomas, sprendimo būdas. Susirinkimai vyksta: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 18.30 val. ir sekmadieniais – 13val. Šv. Šeimos seserų vienuolyne, Alyvų g. 9.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

 

aukštyn