Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. birželio 17 d.
Paskelbta: 2018-06-16 22:56:52

 

1. Ketvirtadienį minimas šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis. Dėkojame visiems, kurie prižiūri šv. Aloyzo koplytėlę ties Marijampolės riba Prienų kelyje.

2. Birželio 24 d., ateinantį sekmadienį, – šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius varduvininkus.

3. Jau yra patvirtintas mūsų bažnyčios suolų, klauptų ir klausyklų restauracijos projektas. Taip pat parengtas pal. Jurgio Matulaičio koplyčios naujų suolų ir klauptų projektas. Po Palaimintojo atlaidų planuojami pradėti darbai. Mūsų parapija turi prisidėti prie minėtų darbų savo lėšomis. Nuo ateinančio sekmadienio pas budintį patarnautoją bus galima paaukoti šiam tikslui. Jūsų vardinės aukos bus įrašytos ir užregistruotos. Už Jūsų dosnumą teatlygina jums Visagalis Viešpats.

4. Prie išėjimo iš bažnyčios galima paimti lankstinuką, paveikslėlį su malda už popiežių Pranciškų. Nuo pirmadienio mūsų parapijoje pradėsime išankstinę registraciją dalyvauti piligriminėje kelionėje į Kauną rugsėjo 23 d. Popiežius aukos tik vienerias Mišias Lietuvoje, Kaune. Mes esame kviečiami dalyvauti. Kas nori ten važiuoti savo transportu – galės registruotis internetu nuo rugpjūčio pradžios. O kas nori dalyvauti parapijos grupėje, turi iš anksto registruotis iki liepos 15 d. Piligriminė kelionė užtruks visą dieną, važiuosime autobusu. Mes pasirūpinsime registracija ir autobuso nuoma. Išanks-tinė registracija vyks darbo dienomis parduotuvėje „Diemedis“. Registracijos auka 5 eurai. Kas iš anksto nesiregistruos, negalės dalyvauti parapijos grupėje, o tik pats turės registruotis ir atvykti į Kauną. Raginame nedelsti ir noriai registruotis.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn