Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. birželio 24 d.
Paskelbta: 2018-06-23 21:13:44

 

1. Šiandien šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už gyvus ir mirusius varduvininkus. Ketvirtadienį minimas šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys.

2. Penktadienį Bažnyčia švenčia šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Pamaldžiai aplankiusiems mūsų baziliką tą dieną suteikiami atlaidai. 12.00 val. papildomos šv. Mišios už gyvus ir mirusius varduvininkus, už kuriuos užsirašyti galima pas budintį kunigą. Visos kito sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

3. Taip pat ateinantį penktadienį Vilkaviškio katedroje 12.00 val. J. E. Rimantas Norvila suteiks kunigystės šventimus diakonui Giedriui Bakūnui MIC. O ateinantį sekmadienį 12.00 val. kunigo Giedriaus primicijų šv. Mišios mūsų bazilikoje.

4. Ateinantį šeštadienį 19.30 val. šv. Jurgio menų sezono baigiamasis koncertas. Pasaulinė premjera. Kompozitorės Zitos Bružaitės rekolekcijos “Fides Nostra”, inspiruotos pal. Jurgio Matulaičio dvasinių dienoraščių. Atlikėjai: Šv. Kristoforo orkestras, kviestiniai instrumentalistai, solistai ir choras “Vilnius”.

5. Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas bus sekmadienį liepos 1d. 10.30 val. parapijos salėje.

6. Šeimos centras kviečia šeimas į stovyklą Kryžiuose prie Dusios ežero liepos 6 - 8d. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

7. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 9-16 d. Nuo ateinančio penktadienio po rytinių 7.30 val. šv. Mišių melsimės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius.

8. Išankstinė registracija piligriminei kelionei į Kauną susitikimui su popiežiumi tęsiasi darbo dienomis parduotuvėje „Diemedis“.

9. Jau yra patvirtintas mūsų bažnyčios suolų, klauptų ir klausyklų restauracijos projektas. Taip pat parengtas pal. Jurgio Matulaičio koplyčios naujų suolų ir klauptų projektas. Numatomiems darbams bus galima paaukoti pas budintį patarnautoją šiandien ir kitą sekmadienį. Už Jūsų dosnumą teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

 

Parapijos klebonas, Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn