Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. liepos 1 d.
Paskelbta: 2018-06-30 22:17:32

 

1. Visos šio sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

2. Jau yra patvirtintas mūsų bažnyčios suolų, klauptų ir klausyklų restauracijos projektas. Taip pat parengtas pal. Jurgio Matulaičio koplyčios naujų suolų ir klauptų projektas. Maloniai prašome Jūsų paramos. Numatomiems darbams galima paaukoti pas budintį pa-tarnautoją šiandien prie išėjimo iš bažnyčios. Už Jūsų dosnumą te-atlygina Jums Visagalis Viešpats.

3. Ateinantį penktadienį minėsime Mindaugo karūnavimo, valstybės dieną, 12.00 val. melsimės už Lietuvos valstybę.

4. Taip pat penktadienį 9.30 val. šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

5. Liepos 6 -8 dienomis organizuojama šeimų stovykla prie Dusios ežero. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

6. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 8-15 d. Nuo penktadienio po 7.30 val. šv. Mišių meldžiamės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius.

7. Rytoj 10 val. organizuojama talka. Kviečiame padėti valyti ir puošti bažnyčios interjerą. Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, nuo 9 val. kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar ąžuolų šakelių.
8. Ateinantį sekmadienį – pirmoji atlaidų diena. Po sumos šv. Mišių naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimas. Po pamaldų vienuolyno kieme agapė – suneštinės vaišės.
9. Pagrindinę atlaidų dieną liepos 15-ąją, antrą atlaidų sekmadienį, 11.00 val. šv. Mišių nebus. Po votyvos šv. Mišių kviečiame pasiklausyti katechezės. Pagrindinės iškilmių šv. Mišios – 12.00 val.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

aukštyn