Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. liepos 29 d.
Paskelbta: 2018-07-29 14:20:45

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
• antradienį – šv. Ignacą Lojolą, kunigą;
• trečiadienį – šv. Alfonsą Marija Ligiorį, vyskupą Bažnyčios mokytoją;
• šeštadienį – šv. Joną Mariją Vianiejų, kunigą.

2. Ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d., mūsų bažnyčioje įprastinėmis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Tam reikia būti malonės stovyje, priimti Švč. Sakramentą ir pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ bei Tikėjimo išpažinimą.

3. Pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją.

4. Penktadienį po votyvinių šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.

5. Šiuo metu yra ypatingai šilti orai. Todėl bažnyčios prieangyje yra pastatytas geriamo vandens aparatas. Iš jo nemokamai gali atsigaivinti kiekvienas.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn