Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugpjūčio 5 d.
Paskelbta: 2018-08-04 09:44:09

 

1. Nuo šio sekmadienio vakaro Marijampolėje prasideda Grigališkojo choralo stovykla. Mūsų bazilikoje šiandien 17.00 val. iškilmingi mišparai. Nuo pirmadienio kasdien, išskyrus trečiadienį, rytais 7.00 val. bus giedama rytmetinė, 12.00 val. šv. Mišios, 21.00 val. – mišparai. Ateinantį šeštadienį 19.00 val. maloniai kviečiame į Grigališkojo choralo savaitės Marijampolė 2018 dalyvių choro ir vargonininkės Eglės Rudokaitės koncertą.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
• Pirmadienį – Kristaus Atsimainymą;
• Trečiadienį – šv. Domininką, kunigą, Domininkonų vienuolijos įsteigėją;
• Ketvirtadienį – mergelę, kankinę, šv. Teresę Benediktą nuo Kryžiaus, Europos Globėją;
• Penktadienį – šv. Lauryną, diakoną;
• Šeštadienį – šv. Klarą, mergelę.

3. Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo.

4. Registracija piligriminei kelionei į Kauną popiežiaus vizitui Lietuvoje pratęsta iki rugpjūčio 20 d. Todėl, ketinantys keliauti kartu su parapijos grupe ir dar nespėję užsiregistruoti, maloniai kviečiami kreiptis į parduotuvę Diemedis. Neįgaliesiems numatytos sėdimos vietos, todėl negalią turintys ir jau užsiregistravę taip pat prašomi apie tai pranešti ten pat.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn