Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugpjūčio 12 d.
Paskelbta: 2018-08-13 19:32:35

 

1. Šiandien 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo. Šiandien vyks ir Grigališkojo choralo stovyklos uždarymas.

2. Antradienį Bažnyčia mini šv. Maksimilijoną Mariją Kolbę, kunigą, kankinį.

3. Trečiadienį, rugpjūčio 15 d., Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai, vaistažolės, gėlės. Nuoširdžiai dėkojame visiems, paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

4. Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

5. Jau yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Galima įsigyti zakristijoje ir raštinėje.

6. Registracija piligriminei kelionei į Kauną susitikti su popiežiumi pratęsta iki rugpjūčio 20 d. Todėl ketinantys keliauti kartu su parapijos grupe ir dar nespėję užsiregistruoti maloniai kviečiami kreiptis į parduotuvę ,,Diemedis". Neįgaliesiems numatytos sėdimos vietos, todėl negalią turintys ir jau užsiregistravę taip pat prašomi apie tai pranešti ten pat.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn