Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugpjūčio 15 d.
Paskelbta: 2018-08-13 19:43:42

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai, vaistažolės, gėlės. Nuoširdžiai dėkojame visiems, paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

2. Žolinių atlaidai vyksta Pivašiūnuose iki rugpjūčio 22 d., o Krekenavoje iki 20 dienos.

3. Rytoj, rugpjūčio 16 d., 12.00 val. melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

4. Yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Galima įsigyti zakristijoje ir raštinėje.

5. Registracija piligriminei kelionei į Kauną susitikti su popiežiumi pratęsta iki rugpjūčio 20 d. Todėl ketinantys keliauti kartu su parapijos grupe ir dar nespėję užsiregistruoti maloniai kviečiami kreiptis į parduotuvę ,,Diemedis". Neįgaliesiems numatytos sėdimos vietos, todėl negalią turintys ir jau užsiregistravę taip pat prašomi apie tai pranešti ten pat.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn