Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugpjūčio 19 d.
Paskelbta: 2018-08-19 10:17:14

 

1. Ketvirtadienį, rugpjūčio 23 d., Juodojo kaspino dienos proga, 12 val. melsimės už stalinizmo ir nacizmo mūsų tautiečių aukas.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės:
• Pirmadienį – šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją;
• antradienį – šv. Pijų X, popiežių;
• trečiadienį – Švč. Mergelę Mariją Karalienę;
• penktadienį – šv. Baltramiejų apaštalą.

3. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie paaukojate daržovių, vaisių parapijos Caritui, vaikų dienos centrui, senelių globos namams, Marijonų vienuolynui. Teatlygina Jums Gerasis Viešpats.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn