Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugpjūčio 26 d.
Paskelbta: 2018-08-26 12:42:14

 

1. Rytoj minima šv. Monika, antradienį – šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas, trečiadienį Bažnyčia mini šv. Jono Krikštytojo nukankinimą.

2. Šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

3. Ateinantį sekmadienį Marijampolės Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai 10.30 val. kviečiami į susirinkimą parapijos salėje.

4. Rugsėjo 3 d., pirmadienį, 9.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

5. Pranciškonai pasauliečiai rugsėjo 6 d. kviečia į konferenciją skirtą popiežiaus vizitui Lietuvoje. Renginio pradžia 13.00 val. Marijampolės dramos teatre.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas 

aukštyn