Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugsėjo 2 d.
Paskelbta: 2018-09-02 10:17:50

 

1. Rytoj, 9.00 val., mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

2. Pranciškonai pasauliečiai rugsėjo 6 d., ketvirtadienį, kviečia į konferenciją skirtą popiežiaus vizitui Lietuvoje. Renginio pradžia 13.00 val. Marijampolės dramos teatre.

3. Šeštadienį, rugsėjo 8 d., Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

4. Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d. Marijampolės vysk. M. Valančiaus Blaivystės sąjūdis rugsėjo 13 d., ketvirtadienį, organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

5. Kito sekmadienio šv. Mišių rinkliava skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Carito“ reikmėms. Nuoširdus ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais, daržovėmis prisidedate prie vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimo ir globos.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn