Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugsėjo 9 d.
Paskelbta: 2018-09-08 22:22:52

 

1. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skiriamos mūsų parapijos ir vyskupijos „Carito“ reikmėms. Nuoširdus ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimo ir globos.

2. Trečiadienį, rugsėjo 12 d., 12:00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 10:15 val. konferencija parapijos salėje, 11.00 val. užtarimo malda, 11:30 val. rožinis.

3. Ketvirtadienį Bažnyčia minės šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją, penktadienį – Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė, šeštadienį – Švč. Mergelė Marija Sopulingoji.

4. Artėja popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą. Mūsų parapijos registracija susitikimui Kaune baigėsi. Išvykimas numatomas rugsėjo 23 d. 6:30 val. nuo bažnyčios. Su savimi rekomenduojame pasiimti skėčius, geriamo vandens bei kėdutes. Dar yra laisvų vietų važiuoti jaunimo susitikimui su popiežiumi Vilniuje. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn