Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugsėjo 23 d.
Paskelbta: 2018-09-22 20:02:23

 

1. Šią savaitę Bažnyčioje mini: ketvirtadienį – šv. Vincentą Paulietį kunigą, šeštadienį – šv. arkangelus Mykolą, Gabrielių, Rapolą.

2. Mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus švęsime kitą sekmadienį, rugsėjo 30 d. Sumos šv. Mišias aukos Marijampolės dekanas kan. Deimantas Brogys. Po sumos – eucharistinė padėkos procesija.

3. Taip pat kitą sekmadienį – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Melsimės už visus keliaujančiuosius ir transporto priemonių vairuotojus, žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

4. Taip pat kitą sekmadienį 16.30 val. festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ atidarymo koncertas. Vargonuos svečias iš Lenkijos prof. Piotr Rojek.

5. Spalio pirmąjį sekmadienį prasideda vaikų katechezė. Į moksleivių Mišias sugužės gausus būrys vaikų ir tėvelių, kurie dar nepratę lankyti bažnyčios, todėl jiems reiks visų mūsų pagalbos, maldos ir kantrybės.

6. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir, norintiems išmokti melstis Rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus bažnyčioje, pirmadienį, spalio 1 d., 16.45 val. Vaikai išmokę Rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn