Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. rugsėjo 30 d.
Paskelbta: 2018-09-29 14:16:03

 

1. Šiandien švenčiame mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus. Įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Šiandien taip pat – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Meldžiamės už visus keliaujančiuosius ir transporto priemonių vairuotojus, žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

3. Taip pat šiandien 16.30 val. festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ atidarymo koncertas. Vargonuos svečias iš Lenkijos prof. Piotr Rojek, žinomas improvizacijų meistras.

4. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: pirmadienį – šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, antradienį – šv. Angelus Sargus, ketvirtadienį – šv. Pranciškų Asyžietį, penktadienį – šv. Faustiną Kovalską, vienuolę.

5. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, kaip įprasta, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis. Po votyvinių šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija iki vakarinių šv. Mišių.

6. Ateinantį šeštadienį taip pat 9.30 val. Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

7. Pal. Jurgio Matulaičio draugija rinksis kitą sekmadienį, spalio 7 d., 10.30 val. parapijos salėje.

8. Šventosios šeimos seserys kviečia į Alfą kursą – tai evangelizacinis kursas, skirtas visiems, norintiems gilintis į krikščionybę, taip pat tai galimybė pasiruošti Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Alfa kursas prasideda spalio 11 d. (ketvirtadienį) 18 val. Alyvų g. 9, Marijampolėje. Daugiau informacijos plakate.

9. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių.

10. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, ir, norintiems išmokti melstis Rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus bažnyčioje spalio 1 d., 16.45 val. Vaikai išmokę Rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn