Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. spalio 7 d.
Paskelbta: 2018-10-06 20:02:26

 

1. Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

2. Šiandien 16.30 val. festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ koncertas. Tarptautinių konkursų laureatas Vytenis Gurstis (fleita) ir profesorė Virginija Survilaitė (vargonai) atliks žinomų kompozitorių sakralinius kūrinius.

3. Ateinantį penktadienį, spalio 12 d., 12.00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 10 val. 15 min. konferencija parapijos salėje, 11.00 val. užtarimo malda, 11.30 val. rožinis.

4. Ateinantį sekmadienį 16.30 val. trečiasis festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ koncertas. Vargonuos tarptautinio M. K. Čiurlionio konkurso laureatė Jurgita Kazakevičiūtė, giedos Dainius Puišys (baritonas). Kviečiame pasiklausyti.

5. Organizuojama grupė suaugusiųjų, kurie nori ruoštis Krikštui, Sutvirtinimui, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams.

6. Kviečiame jaunimą ir suaugusius spalio 21 d. vykti į Katalikų bendruomenės "Gyvieji akmenys" organizuojamą atsinaujinimo dieną Kaune. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn