Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. spalio 14 d.
Paskelbta: 2018-10-14 11:55:57

 

1. Vargdienių seserys šiemet švenčia savo vienuolijos įsteigimo 100-metį. Ta proga šiandien sumos šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai ir svečiai iš užsienio. 13.30 val. minėjimas prasidės Kultūros centre.

2. Taip pat šiandien 16.30 val. trečiasis festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ koncertas. Vargonuos tarptautinio M. K. Čiurlionio konkurso laureatė Jurgita Kazakevičiūtė, giedos Dainius Puišys (baritonas). Kviečiame pasiklausyti.

3. Ateinančią savaitę: pirmadienį minėsime šv. Jėzaus Teresę Avi-lietę, mergelę, Bažnyčios Mokytoją, antradienį, spalio 16 d., 12.00 val. melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis, trečiadienį minimas šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys; ketvirtadienį – šv. Lukas, Evangelistas.

4. Kitas sekmadienis, spalio 21 d., yra, taip vadinamas, misijų sekmadienis. Melsimės už tautų evangelizavimą, misijas ir misionierius. Rinkliava bus skirta katalikiškų misijų plėtrai.

5. Spalio 21 d. 12 val., Vilkaviškio katedroje šv. Mišios dėkojant Dievui už popiežiaus Pranciškaus vizitą ir visas per jį patirtas malones.

6. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino sezono atidarymą, kuris įvyks ateinantį sekmadienį, 18.00 val., parapijos salėje žiūrėsime ir aptarsime amerikiečio juostą "Pirmoji reformuota bažnyčia". Po filmo vyks pasidalinimas ir diskusija prie arbatos puodelio.

7. Artėja Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima bus paaukoti kitą sekmadienį.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn