Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. spalio 21 d.
Paskelbta: 2018-10-20 21:51:42

 

1. Šis sekmadienis yra misijų sekmadienis. Rinkliavos skiriamos katalikiškų misijų veiklai paremti.

2. Taip pat šiandien 16.30 val. baigiamasis festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ koncertas. Vargonuos Dalia Jatautaitė, giedos Rita Preikšaitė (mecosopranas), Mindaugas Jankauskas (tenoras). Kviečiame pasiklausyti.

3. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino sezono atidarymą, kuris įvyks šiandien, 18.00 val., parapijos salėje žiūrėsime ir aptarsime filmą "Pirmoji reformuota bažnyčia". Po filmo vyks pasidalinimas ir diskusija prie arbatos puodelio.

4. Visus tėvus, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai, kviečiame dalyvauti susirinkime spalio 23 arba 24 d. 18val. Šventosios Šeimos namuose (Alyvų g. 9) Antradienį (23 d.) renkasi tėvai, kurių vaikai eina į pamokėles 14 val. Trečiadienį (24 d.) renkasi tėvai, kurių vaikai eina į pamokėles 15.30 val.

5. Ateinantį sekmadienį, 12.00 val. sumos šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius minėdami šio skyriaus 10-ties metų gyvavimo sukaktį.

6. Artėja Visų šventųjų privaloma iškilmė, lapkričio 1 d., o visų Mirusiųjų paminėjimo diena lapkričio 2 d. Tomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., ketvirtadienį, 17.00 val. ir oktavos dienomis 8.00, 9.00 ir 18.00 valandomis.

7. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn