Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. lapkričio 11 d.
Paskelbta: 2018-11-10 20:09:17

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
pirmadienį, lapkričio 12d., šv. Juozapatą, vyskupą, kankinį;
penktadienį, lapkričio 16 d., Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos iškilmę. Mūsų bazilikoje papildomos pamaldos aukotojų intencijomis bus 12.00 val.;
šeštadienį, lapkričio 17d., šv. Elžbietą Vengrę, vienuolę.

2. Pirmadienį, lapkričio 12d., mūsų bažnyčioje 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, 10 val. 15 min. – konferencija parapijos salėje, 11.00 val. – užtarimo malda, 11.30 val. – Rožinis;

3. Ateinantį sekmadienį vyskupo Rimanto Norvilos nurodymu rinkliava bus skirta Vilkaviškio vyskupijos sielovados projektams.

4. Ateinantį sekmadienį po sumos šv. Mišių šv. Cecilijos, muzikantų, choristų, vargonininkų globėjos, dienos proga parapijos salėje vyks Vytauto Didžiojo Muzikos akademijos docentės Ritos Novikaitės dainavimo klasės koncertas. Skambės įvairių laikmečių gražiausios arijos, dainos, duetai. Pianistas – Dainius Kepežinskas.

5. Taip pat ateinantį sekmadienį 18.00 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą tema „Pašvęstosios mergelės – kas tai?“. Bus rodomas filmas „Marija iš Magdalos“. Po filmo peržiūros diskusija prie arbatos puodelio.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn