Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. lapkričio 25 d.
Paskelbta: 2018-11-24 19:16:15

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“.

2. Ateinantį penktadienį Bažnyčia mini šv. Andriejų, apaštalą. Tą dieną kun. Jonui Malinauskui MIC sukanka 90 metų. Dėl prastos sveikatos jis meldžiasi vienuolyne ir dėkoja visiems, kurie jį prisimena.

3. Pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios bus 9.30 val. Penktadienį po votyvos Mišių – adoracija. Kviečiame pasimelsti.

4. Palaimintojo J. Matulaičio draugijos nariai kviečiami susirinkti kitą sekmadienį, gruodžio 2 d., 10.30 val., parapijos salėje.

5. Ateinantis sekmadienis, gruodžio 2 d., yra pirmasis advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios, kaip ir kiekvieną Advento sekmadienį, bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias – 7.30 val. Po šv. Mišių bus pašventinti kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti viso advento metu.

6. Jau pagaminta dalis naujų pal. Jurgio Matulaičio koplyčios suolų ir klauptų. Maloniai prašome Jūsų paramos jų užbaigimui. Tai galima padaryti taip pat šiandien pas budintį patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios. Už Jūsų dosnumą teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn