Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gruodžio 2 d.
Paskelbta: 2018-12-01 16:47:21

 

1. Šiandien pradedame Adventą. Šis liturginis laikotarpis turi dvejopą pobūdį: tai yra pasirengimas Kalėdų – Kristaus Gimimo iškilmei ir kartu prisiminimas, jog laukiame antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje. Adventas yra maldingo ir viltingo laukimo metas. Todėl tikintieji šiuo laikotarpiu raginami nerengti triukšmingų pasilinksminimų, juose nedalyvauti ir daugiau skirti laiko maldai ir dvasiniam švenčių pasirengimui.

2. Šiandien šventinami kalėdaičiai, kuriuos galima įsigyti bažnyčioje viso advento metu. Kartu su kalėdaičiais bus galima gauti kalendorių.

3. Rytoj, pirmadienį, 18.00 val. kviečiame į liudijimų vakarą Šventosios Šeimos namuose - tikėjimo ir gyvenimo su Dievu istorija dalinsis kun. Darius Vasiliauskas, Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

4. Ateinantį penktadienį, Bažnyčia mini šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

5. Ateinantį šeštadienį, gruodžio 8 d., švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

6. Ateinančio sekmadienio rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios šildymo išlaidoms. Dėkojame už jūsų aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn