Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gruodžio 9 d.
Paskelbta: 2018-12-08 20:01:34

 

1. Šio sekmadienio rinkliava skiriama mūsų bažnyčios šildymo išlaidoms. Dėkojame už jūsų aukas.

2. Trečiadienį, gruodžio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. 10 val. 15 min. konferencija, 11.00 val. užtarimo malda, 11.30 val. rožinis.

3. Ketvirtadienį minima šv. Liucija, mergelė, kankinė. Penktadienį – šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

4. Ketvirtadienį po vakarinių Šventųjų Mišių kviečiame į šlovinimo vakarą – vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

5. Kviečiame į Krikščioniško kino klubo seansą, kuriame žiūrėsime serbų režisieriaus filmą „Angelas sargas" (1987 m.). Tai pasakojimas apie žurnalistą, bandantį ištraukti romų vaiką iš prekybos žmonėmis tinklo. Filmas kalba krikščioniškomis žmogaus orumo ir artimo meilės temomis. Filmas bus rodomas gruodžio 16 d., sekmadienį, 18.00 val. parapijos salėje.

6. Mūsų parapijos rekolekcijos bus paskutinį Advento sekmadienį, gruodžio 23 d. Jas praves kun. Marius Talutis iš Punsko.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn