Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gruodžio 16 d.
Paskelbta: 2018-12-15 19:07:30

 

1. Šiandien švenčiame trečiąjį Advento sekmadienį, vadinamą Gaudete – Džiaukitės.

2. Šiandien kviečiame į Krikščioniško kino klubo seansą, kuriame žiūrėsime serbų režisieriaus filmą „Angelas sargas" (1987 m.). Tai pasakojimas apie žurnalistą, bandantį ištraukti romų vaiką iš prekybos žmonėmis tinklo. Filmas kalba krikščioniškomis žmogaus orumo ir artimo meilės temomis. Seanso pradžia18.00 val. parapijos salėje.

3. Į mūsų bažnyčią antradienį bus atgabenta Betliejaus šviesa, tai yra liepsna užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Nuo šios ugnies bažnyčioje galima bus prisidegti žvakutę ir parsinešti į namus Kūčių vakarui.

4. Mūsų parapijos rekolekcijos prasidės gruodžio 22 d., šeštadienį 18.00 val. ir baigsis sekmadienio sumos šv. |Mišiomis. Jas praves kun. Marius Talutis iš Punsko.

5. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

6. Kalėdaičių galima įsigyti iki gruodžio 24 d. vakaro bažnyčios prieangyje pas patarnautoją. Nuoširdžiai dėkojame ir už aukas skirtas Caritui, kurias skiriate įsigydami žvakutes „Gerumas mus vienija“.

7. Pirmadienį, gruodžio 24 d., vakarinų 18.00 val. šv. Mišių nebus. Papildomos pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios bus 22.00 val. Jas aukos ir pamokslą sakys J.E. vysk. Rimantas Norvila.

8. Gruodžio 25 d., antradienį, Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos), pamaldos sekmadienio tvarka.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn