Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gruodžio 30 d.
Paskelbta: 2018-12-29 21:33:32

 

1. Šiandien minime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą. Ta proga kviečiame visus į šv. Šeimos šventę. 12.00 val. – susitikimas parapijos salėje. Dalyvaus dekanas kan. D. Brogys, kun. V. Labašauskas, s. Juozapa SF. Bus atskira programa vaikams ir paaugliams, šeimų liudijimai, agapė.

2. Rytoj 18.00 val. padėkos už praėjusius metus šv. mišios. Visus norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame rytoj 21 val. į adoraciją, 23.00 val. – šv. Mišios.

3. Antradienį, sausio 1 d., Naujieji metai, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos privaloma iškilmė. Pamaldos bus sekmadienio tvarka. Kiekvienas tikintysis tą dieną būdamas malonės stovyje ir pasimeldęs himnu „O Dvasia Viešpatie nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

4. Trečiadienį minimi Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai.

5. Ateinantį penktadienį, sausio 4 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Po pamaldų – adoracija.

6. Sausio 5 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

7. Ateinantį sekmadienį, sausio 6 d., Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos. Vaikučius su tėveliais kviečiame po 11 val. šv. Mišių ta proga į teatralizuotą Trijų karalių eiseną.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn