Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. sausio 20 d.
Paskelbta: 2019-01-19 18:34:09

 

1. Krikščioniškas kino klubas šiandien kviečia į susitikimą. Bus rodoma istorinė drama „Karmeličių dialogai“, pasakojanti Kompjenės kankinių istoriją. Pradžia 18.00 val. parapijos salėje.

2. Šią savaitę bažnyčia mini: sausio 21 d., pirmadienį, šv. Agnietę, mergelę, kankinę; sausio 24 d., ketvirtadienį, šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją. Sausio 25 d., penktadienį, minėdami šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimą, vakare, baigiame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Sausio 26 d., šeštadienį, minėsime šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

3. Sausio 27 d., ateinantį sekmadienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Pradžia Marijampolės dramos teatre 10.15 val. Kalbės dr. Vytautas Ališauskas bei ses. Viktorija Plečkaitytė MVS. 12.00 val. – šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus. Po Mišių – Meninė programa Marijampolės dramos teatre.

4. Vasario 3 d., sekmadienį, 12.00 val. mūsų Bazilikoje šv. Mišiomis prasidės Lietuvos "Tikėjimo ir Šviesos" bendruomenių šventė. "Tikėjimas ir Šviesa" – tai krikščioniškas judėjimas, kuris jungia šeimas, auginančias protinę negalę turinčius įvairaus amžiaus vaikus ir taip pat įvairaus amžiaus savanorius, ieškančius Dievo veikimo mažuose dalykuose. Po šv. Mišių šventė tęsis Dramos teatre.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn