Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. vasario 03 d.
Paskelbta: 2019-02-02 15:37:50

 

1. Šiandien po 11-tos val. Mišių kviečiame į „Šeimų klubą“.

2. Taip pat šiandien 12.00 val. mūsų Bazilikoje šv. Mišiomis prasidės Lietuvos "Tikėjimo ir Šviesos" bendruomenių šventė. "Tikėjimas ir Šviesa" – tai krikščioniškas judėjimas, kuris jungia šeimas, auginančias protinę negalę turinčius įvairaus amžiaus vaikus ir taip pat įvairaus amžiaus savanorius, ieškančius Dievo veikimo mažuose dalykuose. Po šv. Mišių šventė tęsis Dramos teatre.

3. Rytoj, pirmadienį, 18.00 val. kviečiame į liudijimų vakarą Šventosios Šeimos namuose – tikėjimo ir gyvenimo su Dievu istorija dalinsis kun. Jonas Cikana, Liškiavos parapijos klebonas.

4. Antradienį minime šv. Agotą, mergelę, kankinę. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami jūsų atsinešti duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Šv. Agotos duoną bus galima pasiimti prie šv. Antano altoriaus.

5. Trečiadienį minimi šv. Mikis ir jo draugai, kankiniai.

6. Gautas naujas „Artumos“ žurnalo numeris, norintys įsigyti gali paimti žurnalą prie išėjimo iš bažnyčios, o auką įmesti į aukų dėžutę. Taip pat platinamas naujas laikraščio „Katalikas“ numeris.

7. Vasario 15-19 d. organizuojama biblinė stovykla 15-22 m. amžiaus jaunimui. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn