Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. vasario 17 d.
Paskelbta: 2019-02-17 11:45:41

 

1. Šiandien „Krikščioniškas kino klubas“ kviečia į kino seansą, kuriame žiūrėsime filmą Daensas, pasakojantį apie jėzuitą Alfonsą Daensą, vieną iš pirmųjų katalikų kunigų, bandžiusių praktikoje įgyvendinti popiežiaus Leono XIII encikliką Rerum novarum , kuri padėjo pagrindus Katalikų Bažnyčios socialiniam mokymui. Filmas bus rodomas 18.00 val. parapijos salėje.

2. Ateinantį penktadienį Bažnyčia mini šv. Apaštalo Petro Sostą; šeštadienį – šv. Polikarpą, vyskupą, kankinį.

3. Gautas naujas kasdienių liturginių skaitinių, maldų ir pamąstymų leidinys „MAGNIFICAT“. Rekomenduojame šį leidinį, kaip gerą pagalbą kasdienei maldai ir pamąstymams.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC


 

aukštyn