Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. vasario 24 d.
Paskelbta: 2019-02-23 18:28:06

 

1. Ateinantį pentadienį, pirmojo penktadienio šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį bus 9.30 val. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija.

2. Pirmąjį mėnesio šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją taip pat 9.30 val.

3. Ateinantį sekmadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas vyks 10.30 val. parapijos salėje.

4. Taip pat kitą sekmadienį kviečiame šeimas į susitikimą šeimų klube 12.00 val. pastoraciniame centre.

 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn