Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. kovo 10 d.
Paskelbta: 2019-03-09 12:30:44

 

1. Šiandien – pirmas Gavėnios sekmadienis.

2. Rytoj, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

3. Antradienį, kovo 12 d., 12 val., – šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 11.00 val. – pasivedimo malda, 11.30 val. – rožinio malda.

4. Vyrų maldos grupė kviečia vyrus, norinčius pagilinti savo tikėjimą, drauge melstis, svarstyti Šventą Raštą ir šlovinti Viešpatį giesme. Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val., Vytauto g. 25.

5. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyksta 17.15 val., sekmadienį po sumos, apie 13.00 val., bei 17.00 val. į kryžiaus kelio pamaldas kviečia Marijonų gimnazijos bendruomenė.

6. „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po rytinių 8-tos val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

7. Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą, kuriame žiūrėsime filmą „Iš laiško Romiečiams“. Scenarijaus autorius paauglystėje patirto seksualinio smurto auka. Tai istorija apie seksualinį smurtą patyrusio asmens apsisprendimą paleisti ir atleisti, kad būtų galima eiti į priekį.
Filmas bus rodomas kovo 17 d. (sekmadienį) 18.00 val. parapijos salėje. Po seanso kviečiame pasidalinimui prie arbatos puodelio.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn