Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. rugpjūčio 4 d.
Paskelbta: 2019-08-04 12:38:46

 

Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:


• Pirmadienį – Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimą (Snieginę);
• Antradienį – Kristaus Atsimainymą;
• Ketvirtadienį – šv. Domininką, kunigą, Domininkonų vienuolijos įsteigėją;
• Penktadienį – mergelę, kankinę, šv. Teresę Benediktą nuo Kryžiaus, Europos Globėją;
• Šeštadienį – šv. Lauryną, diakoną.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn