Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. rugpjūčio 15 d.
Paskelbta: 2019-08-14 21:57:12

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

2. Žolinių atlaidai vyksta Pivašiūnuose iki rugpjūčio 22 d., o Krekenavoje iki 20 dienos.

3. Rytoj rugpjūčio 16 d., 12.00 val., melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

4. Yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Galima įsigyti raštinėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn