Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. rugpjūčio 25 d.
Paskelbta: 2019-08-24 14:53:46

 

1. Antradienį minima šv. Monika, trečiadienį – šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas, ketvirtadienį Bažnyčia mini šv. Jono Krikštytojo nukankinimą.

2. Antradienį 18.30 val. festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ koncertas. Svečias iš Kanados Jonathan Embry yra koncertavęs JAV ir Kanadoje, Europoje. Jis taip pat jau žinomas kaip vargonų muzikos autorius, jo kūriniai buvo įvertinti sakralios muzikos festivaliuose, gavo prizus Amerikos kamerinės muzikos konkursuose.

3. Ketvirtadienį klebono pareigų perdavimo – priėmimo proga papildomos šv. Mišios bus 12.00 val.

4. Šeštadienį vysk. Juozo Žemaičio MIC gimtadienio proga papildomos šv. Mišios bus taip pat 12.00 val.

5. Rugsėjo 2 d., pirmadienį, 9.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas,

aukštyn