Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. Rugsėjo 01 d.
Paskelbta: 2019-09-02 18:10:31

 

1. Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui: Kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.

2. Prasidėjo naujieji mokslo metai. Šiandien sumoje šalia maldų už parapiją pasimelskime prašant Dievo palaimos šiems mokslo metams.

3. Rytoj 9.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad, prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

4. Šioje savaitėje svarbesnės dienos: antradienį minimas Šv. Grigalius Didysis, Bažnyčios mokytojas; šis penktadienis pirmasis mėnesio, 9,30 val. melsimės į Šv. Jėzaus Širdį už aukotojus ir geradarius. Po Šventųjų Mišių Švenčiausio Sakramento adoracija. Šeštadienį melsimės į Švč. M. Mariją ryte 9,30 val. jūsų intencijomis.

5. Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. M. Marijos gimimo iškilmę.

6. Šiandien prasideda atlaidai Trakuose vyks rugsėjo 1-8 dienomis.

7. Rugsėjo 8-15 dienomis švenčiami Šiluvos atlaidai.


 

Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn