Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. Rugsėjo 15 d.
Paskelbta: 2019-09-14 16:33:52

 

1. Svarbesnės šios savaitės dienos:

- pirmadienį minėsime Šv. Kornelijų, popiežių, ir Kiprijoną, vyskupą, kankinius;

- ketvirtadienį savos Bažnyčios konsekravimo metinės;

- penktadienį Šv. Andriejus Kim, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai.

- šeštadienį Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas.

2. Pranciškonų pasauliečių brolija nuo rugsėjo 1d. iki spalio 4 d. skelbia eilėraščių konkursą tema „Gamtos eikvojimas ir saugojimas" pagal Šv. Pranciškaus „Saulės giesmę“. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

3. Nuo spalio pradžios prasidės vaikų ruošimas Sakramentams – Atgailos, Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo. Registracija vyks rugsėjo 24-26 dienomis Šv. Šeimos seserų vienuolijos namuose Alyvų g. 9 nuo 14.00 iki 18.00 val. Daugiau ir konkrečiau skaityti skelbimų lentoje.

4. Nepamirškime! Už dviejų savaičių švęsime bažnyčios titulinius atlaidus.

 


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn