Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. Rugsėjo 29 d.
Paskelbta: 2019-09-30 21:07:36

 

1. Šiandien švenčiame Šv. Arkangelo Mykolo iškilmę ir atlaidus. Sumoje melsimės už parapiją ir maldininkus. Atlaidus ves Marijampolės dekanas. Kviečiame dalyvauti ir pasimelsti už parapiją ir save.

2. Antradienį pradedame mėnesį, pašvęstą Švč. Mergelės Marijos garbei. Kasdien kalbėsime Rožinį bažnyčioje: sekmadieniais po 8-tos valandos Šv. Mišių, o šiokiadieniais - 17.30 val. prieš 18.00 val. Mišias. Kviečiame dalyvauti Rožinio pamaldose bažnyčioje arba bent namuose kartu su šeima sukalbėti Rožinį. Galima pelnyti atlaidus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje trumpai apmąstant slėpinius.

3. Svarbesnės šios savaitės dienos: pirmadienį minėsime Šv. Jeronimą, kunigą ir Bažnyčios mokytoją; antradienį pradedame Rožinį ir minėsime Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, Bažnyčios mokytoją; trečiadienį melsimės į Šv. Angelus Sargus (dalyvaukime ir pasiprašysime Angelo Sargo globos, tinka pasimelsti už tarnaujančius policijoje); penktadienį minėsime Šv. Pranciškų Asyžietį, vienuolį; šeštadienį minėsime Šv. Faustiną Kovalską, vienuolę ir Dievo Gailestingumo apaštalę.

4. Šį pirmąjį mėnesio penktadienį melsimės už bažnyčios aukotojus ir geradarius ryte 9.30 val., po Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija. Pirmąjį mėnesio šeštadienį melsimės prašydami Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo ryte 9.30 val. aukotojų intencijomis.

5. Nuo spalio pradžios prasideda vaikų ruošimas Sakramentams.

6. Vyrų maldos grupė kviečia vyrus pagilinti savo tikėjimą, drauge melstis, svarstyti Šventą Raštą ir šlovinti Viešpatį giesme.
Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį 19 val., Vytauto g, 25, Marijampolėje.Daugiau informacijos skaitykite skelbimų lentoje.

7. Spalio 9 d. 18 val. Alyvų g. Nr.9 prasideda Alfa kursas.

8. Zakristijoje galima įsigyti spalio mėnesio „Magnificat“ maldynėlį, kaina 2,90 Eur.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn