Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. spalio 06 d.
Paskelbta: 2019-10-06 19:40:51

 

1. Šį mėnesį, pašvęstą Švč. Mergelės Marijos garbei, kasdien kalbėsime Rožinį bažnyčioje: sekmadieniais po aštuntos valandos Šv. Mišių, o šiokiadieniais - 17.30 val. prieš 18.00 val. Mišias. Kviečiame dalyvauti Rožinio pamaldose bažnyčioje arba bent namuose kartu su šeima sukalbėti Rožinį. Galima pelnyti atlaidus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje trumpai apmąstant slėpinius ir įvykdant kitas atlaidams gauti reikalingas sąlygas.

2. Svarbesnės šios savaitės dienos:
• pirmadienį švęsime Rožinio Švč. Mergelės Marijos minėjimą. Pamaldos šiokiadienio tvarka.
• šeštadienį švęsime Pal. Jurgio Matulaičio minėjimą. 11.00 val. užtarimo malda, 11.30 Rožinis ir 12.00 Šv. Mišios. Kviečiame pagerbti palaimintąjį žemietį.

3. Vyrų maldos grupė kviečia vyrus pagilinti savo tikėjimą, drauge melstis, svarstyti Šventą Raštą ir šlovinti Viešpatį giesme.
Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį 19 val., Vytauto g, 25, Marijampolėje. Daugiau informacijos skaitykite skelbimų lentoje.

4. Prieš du mėnesius nepataisomai sugedo įgarsinimo aparatūra. Jai sutaisyti reikės keleto tūkstančių eurų. Šiuo metu parapija turi 6500 eurų skolą. Kas galite prisidėkite pinigine auka. Auką galima atnešti į zakristiją (registruosime) arba paduoti rinkliavos metu.
Jeigu kurioje nors bažnyčios vietoje blogai girdisi prašome pranešti administratoriui.

5. Spalio 9 d. 18 val. Alyvų g. Nr.9 prasideda Alfa kursas.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn